October 8, 2017

No Hate

Campania „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură în România face parte din campania europeană No Hate Speech Movement, iniţiată în 2013 de Departamentul de Tineret al Consiliul Europei cu scopul de a promova Drepturile Omului în mediul offline şi online şi de a reduce instanţele de discurs instigator la ură, aşa cum a fost el definit în 1997 de Consiliul Europei şi în 2015 de Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Discriminării (ECRI) a Consiliului Europei.

În România campania a fost iniţiată de Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) din România şi a fost relansată în 25 iulie 2016, coordonarea eforturilor fiind asigurată, alături de MTS, de 9 organizaţii nonguvernamentale din ţară cu expertiză în domeniul Drepturilor Omului şi a reducerii discursului instigator la ură. Totodată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) sunt invitaţi permanenţi la întâlnirile de lucru ale Comitetului naţional al campaniei.

Conform noii Recomandări de politică generală nr. 15 adoptată în 8 decembrie 2015 de Comisia Europenă împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) a Consiliului Europei, discursul instigator la ură reprezintă pledoaria, promovarea sau instigarea la denigrare, ură sau defăimare a unei persoane sau a unui grup de persoane, orice hărţuire, insultă, includerea într-un stereotip, stigmatizarea sau ameninţarea unei astfel de persoane sau grup de persoane, precum şi orice justificare a tuturor acestor modalităţi de exprimare, bazate pe rasă, culoare, limbă, religie sau credinţă, naţionalitate sau origine etnică, precum şi provenienţă, vârstă, dizabilitate, sex, gen, identitate de gen, orientare sexuală sau alte caracteristici sau statut.

Ne propunem ca in cadrul acestui program sa dezvoltam si sa implementam proiecte care sa aiba la baza elemente de educatie civica, drepturile omului, solidaritate si toleranta prin metode de educatie nonformala.